W środę 11 września grupa młodzieży z naszej skoły uczestniczyła w spotkaniu z krytykiem filmowym i muzycznym – Jerzym Armatą. Dziennikarz w ciekawy i humorystyczny sposób opowiadał o swej pracy, warsztacie, filmach i rozmowach z twórcami. Spotkanie poszerzyło nie tylko nasz zasób wiedzy o filmach i krytyce filmowej. Dowiedzieliśmy się wiele na temat  tworzenia wywiadów, reportaży i recenzji.