22 marca uczniowie klasy I i II liceum wzięli udział w Marcowej Konferencji Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, która jak co miesiąc odbyła się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Wykład zatytułowany: „Medycyna nuklearna, czyli jak i co badać i leczyć izotopami promieniotwórczymi” wygłosił Prof. dr hab. med. Piotr Lass.
Po wykładzie odwiedziliśmy Pracownię Pacjenta Symulowanego, gdzie studenci medycyny uczą się przeprowadzać wywiad lekarski z pacjentem i wykonują pierwsze procedury medyczne z użyciem  nowoczesnych  fantomów do iniekcji domięśniowych i podskórnych, manekinów do ćwiczeń.