W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, 15 marca gościliśmy w Katoliku Panią prof. dr hab. inż. Barbarę Becker z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pani Profesor kieruje na Politechnice Katedrą Chemii Nieorganicznej, jest też przewodniczącą Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych liceum mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów: „Siarka – wiele postaci jednego pierwiastka” i „Odrobina miedzi na śniadanie, czyli słów kilka o pierwiastkach niezbędnych do życia”. W zgodnej opinii uczniów oba wykłady były niezwykle interesujące; obfitowały zarówno w informacje dostępne dzięki najnowszym odkryciom naukowym, jak i w ciekawostki, nie wyłączając treści z dziedzin humanistycznych i artystycznych. Dziękujemy Pani Profesor i mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać.