28 stycznia 2016 roku uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjum spotkali się z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji  w Gdyni, p. aspirantem Krzysztofem Kamerką. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci.Na początku spotkania wyświetlony został film „Na zawsze”,którego tematem były perypetie młodych ludzi pokazane przez pryzmat ich interakcji w sieci.
Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne, w najgorszych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw.
Policjant radził, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. W każdym zdaniu podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.
Ponadto wyjaśnił pojęcia:czyn karalny,czyn przestępczy,demoralizacja oraz  omówił konsekwencje prawne  nieletnich.W tym temacie pojawiło się wiele wątpliwości i młodzież bardzo odważnie zadawała pytania,na które precyzyjnie i rzeczowo odpowiadał nasz gość.Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali i pożegnali p.Krzysztofa gromkimi brawami.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA