Dnia 14.01.2016 roku, w Gimnazjum Katolickim odbył się etap szkolny Konkursu Biblijnego z Ewangelii wg św. Łukasza. Arkusze pytań rozwiązywało 19 uczniów Gimnazjum. W wyniku tego etapu, do rejonu 10.03.2016 r. zakwalifikowali się następujący uczniowie: Zuzanna Moskal (55/57 pkt), Bogumiła Łacheta (52), Antoni Ostoja-Lniski (50), Marta Oksanicz (49) i Krystyna Andrzejewska (45).
Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych osiągnięć!