Od 8 grudnia bieżącego roku, uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do 20 listopada 2016 roku,  trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
„Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest także darem łaski” – powiedział papież Franciszek i dodał: „Wejście przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego”. Papież Franciszek w Bulli „Misericordiae vultus” opisał najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia. Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu i przedkładać je nad sąd, a w każdym przypadku sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia” – mówił papież Franciszek podczas Mszy świętej inaugurującej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.  Papież nawiązał do przypadającej 50 rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, w trakcie którego jego ojcowie „otworzyli drzwi na świat”. „Jubileusz pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje, by nie zaniedbywać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum II, ducha Miłosiernego Samarytanina” – powiedział. „W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco, jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu”.