Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, którego uczniowie w minionym roku szkolnym uczestniczyli w olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, zostało sklasyfikowane na 4. miejscu w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez fundację Social Wolves oraz tygodnik Rzeczpospolita.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości uwzględnia szkoły, które najlepiej kształtują kompetencje społeczne uczniów. Ranking obejmuje 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1065 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zgłosili udział w pierwszej edycji olimpiady. Olimpiada polegała na zrealizowaniu własnego projektu. Nasi ubiegłoroczni maturzyści, w ramach zmagań olimpijskich, z powodzeniem zrealizowali projekt o nazwie „Joy Factor”. Gratulujemy!