Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - Samorząd uczniowskiZ życia szkoły 2018/2019

Światowe Dni Młodzieży to przede wszystkim przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
W dniach od 22.01 do 27.01 odbywają się one w Panamie. Łącząc się duchowo z młodzieżą przeżywającą te niezwykłe spotkanie odbyła się dzisiaj uroczysta modlitwa połączona z prezentacją o ŚDM przybliżającą jej cele, symbole i historię. Modlitwę i spotkanie poprowadził ks Jakub Zinka, który przygotowywał młodzież i wychowawców do ŚDM, które odbywały się w Krakowie w 2016 roku. Podzielił się z nami swoimi wspomnieniami i przeżyciami. Bardzo dziękujemy mu za jego obecność wśród nas.
Na przerwach towarzyszyła nam muzyka chrześcijańska, a dekoracje korytarza dopełniały odświętną atmosferę tego wyjątkowego dnia.
Dziękuję każdemu, kto włączył się w przygotowanie śpiewów, prezentacji, ustawieniu sprzętu czy dekoracji.
ZOBACZ ZDJĘCIA