Pani Renata Stolarczyk zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli ” Wartościowa wycieczka szkolna” za wyjazd „Śladami Alberta Einsteina” zorganizowany w ubiegłym roku szkolnym.
Uroczysta Gala wręczania nagród odbyła się 20 listopada 2015 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Wycieczka została oceniona pod względem:
1. Walory poznawcze. Korzyści dla młodzieży wynikające z nabytej wiedzy – Co młodzież poznała w trakcie wyjazdu, co nie było możliwe do poznania podczas zajęć w klasie?
2. Integracja zespołu. Jakie działania na wyjeździe zwiększyły zgranie klasy? Na ile program imprezy dawał możliwość wspólnych przeżyć, atrakcji, które wspomina się latami.
3. Motywacja do nauki. Pobudzanie zainteresowania światem i krajem. Zainspirowanie do poznawania nowych miejsc, ludzi, kultur. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. Zachęcanie do zdobywania wiedzy, nowych umiejętności oraz osiągania nowych celów.
4. Rozwój emocjonalny młodzieży. Stworzenie sytuacji umożliwiających przeżycie pozytywnych emocji i sprawdzenia się w nowych sytuacjach. Danie szansy sprawdzenia praktycznie swoich umiejętności. (np. językowych)
5. Innowacyjne metody nauczania. Wykorzystanie wyjazdu do niestandardowego przekazania wiedzy.
6. Bezpieczeństwo. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa wewnątrz zespołu: alkohol, narkotyki, agresja i nietolerancja wśród młodzieży. Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego: bezpieczny przejazd, poruszanie się grupy w obcym mieście/kraju. Zadbanie o poczucie bezpieczeństwa u rodziców.
ZOBACZ ZDJĘCIA