Dnia 10 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej naszej Szkoły został przedstawiony montaż słowno-muzyczny upamiętniający 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowany przez klasę II gimnazjum i I liceum. Na początku został uroczyście odśpiewany hymn państwowy. Następnie młodzież recytowała wiersze związane z patriotyzmem, a także przybliżyła uczniom ,,Katolika” historię suwerenności naszej Ojczyzny. W tle puszczane były pieśni nawiązujące tekstem do tamtych wydarzeń. Gimnazjaliści w krótkim, humorystycznym spektaklu ukazali życie codzienne Polaków pod zaborami, a później rozdali uczniom w pierwszych rzędach kopie gazet rozdawanych 18 listopada 1918 roku na terenie II RP. Na koniec Pan Dyrektor przypomniał społeczności szkolnej, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, lecz trzeba o nią dbać i walczyć każdego dnia. Opiekunami grupy artystycznej byli pan Mariusz Żarnecki oraz pan Maciej Kornecki.
ZOBACZ ZDJĘCIA