W czwartek, 5 listopada uczniowie drugiej klasy liceum mieli okazję uczestniczyć warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowanych „Zielona fabryka – jak roślina produkuje cukier?”. Przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych, Pani mgr Kamila Błażejewska z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin, poprowadziła krótki wykład na temat przebiegu fotosyntezy oraz budowy i właściwości barwników fotosyntetycznych, a także przypomniała nam zasady pracy w laboratorium.
Podczas trwających ponad dwie godziny zajęć laboratoryjnych przeprowadzaliśmy różne doświadczenia związane z procesem fotosyntezy. Między innymi dokonaliśmy rozdziału chromatograficznego oraz identyfikacji barwników fotosyntetycznych. Następnie wykrywaliśmy obecność skrobi (materiału zapasowego), który w ciągu dnia jest przechowywany
w fotosyntetycznie aktywnych chloroplastach. Do identyfikacji skrobi w liściach pelargonii użyliśmy roztworu jodu w jodku potasu, który barwi skrobię na ciemnogranatowo. Wykrywaliśmy również fruktany  (cukry zapasowe) w liściach spichrzowych cebuli. Do tego doświadczenia użyliśmy odczynnika Fehlinga, który pozwala wykryć cukry o właściwościach redukujących. Ostatnim doświadczeniem było wykrywanie wydzielanego przez roślinę wodną (moczarkę kanadyjską )tlenu, ubocznego produktu fotosyntezy.
Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające.
ZOBACZ ZDJĘCIA