Spotkanie z rodzicami odbędzie się we wtorek 27 października 2015 roku według następującego harmonogramu:
godz. 17:00 – rodzice uczniów klas I gimnazjum (sala gimnastyczna – spotkanie dotyczące programu profilaktycznego PoZdro, następnie sale lekcyjne)
godz. 17:00 – rodzice uczniów II gimnazjum (sale lekcyjne);
godz. 18:00 – rodzice uczniów klas III gimnazjum oraz klas I – III liceum (sale lekcyjne).
Serdecznie zapraszamy.