Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akademii Programowania, w ramach której odbywają się dla naszych uczniów zajęcia z podstaw algorytmiki i programowania w języku C++. Zajęcia są finansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a organizacją całego przedsięwzięcia zajmuje się Stowarzyszenie Talent. Pierwsze zajęcia odbyły się w minioną sobotę – 17 października. 20-osobowa grupa uczniów pod okiem p. Katarzyny Straszkiewicz rozpoczęła swoją przygodę z programowaniem. Kolejne zajęcia będą się odbywały w wybrane soboty października i listopada.