Finał Wojewódzkiego Konkurs z cyklu „Jan Paweł II i Wielkie Tematy”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, w 2015 r. odbył się pod tytułem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”, i jak co roku adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego.
Termin konkursu związany został ze Świętem Szkoły przypadającym na dzień wyboru Papieża, na 16 października. Opracowany na konkurs Regulamin udostępniony został wszystkim zainteresowanym udziałem uczestnikom na stronie internetowej szkoły, a dodatkowo na adresy szkół rozesłano drogą elektroniczną powiadomienia i zadbano o dostarczenie zaproszeń do szkół, które rokrocznie brały w nim udział. Uczestnicy, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, nadsyłali na adres szkoły do 06. 10. 2015 r. prace literackie, malarskie i rzeźbiarskie, które zostały ocenione przez dwie Komisje konkursowe w składzie: mgr E. Prokop, dr A. Żynis-Aleksander (prace literackie) i mgr M. Błaszczuk, P. Zajkowski (prace plastyczne). Zwycięzcy zgłosili się po odbiór nagród i dyplomów w dniu 16 października b.r., tj. w ogłoszonym przez szkołę terminie, który był tożsamy z terminem przesłuchań recytatorów – uczestników kategorii Recytacja. Komisję konkursową dla kategorii Recytacja stanowili: mgr Mariusz Żarnecki, ks. mgr Jakub Zinka, mgr Joanna Meller, mgr Joanna Marlewska – zaproszona z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Ksiądz prof. Wojciech Cichosz – Radca ds. Formacji i mgr Dariusz Kruca – Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, serdecznie powitali i  gratulowali zwycięzcom sukcesu, kierowali  również wyrazy uznania do wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów i zachęcali do uczestnictwa w kolejnych edycjach. Nagrodzeni we wszystkich kategoriach konkursu  upamiętnili swój udział pamiątkowymi zdjęciami.
Konkurs zgromadził dużą liczbę uczestników i cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizację usprawniła efektywna pomoc uczniów klasy III AB: prowadzących konferansjerkę, opiekujących się gośćmi, dokumentujących uroczystość aparatem fotograficznym, pod opieką mgr K. Pękali i mgr Rafała Klamanna, zapewniających obsługę techniczną i kurierską. Duże wrażenie na uczestnikach wywarła dekoracja sali przygotowana przez mgr Mariolę Błaszczuk, eksponująca prace plastyczne uczestników konkursu. Uroczystość uświetnił montaż poetycki pod przewodnictwem mgr Mariusza Żarneckiego i szkolny zespół muzyczny, który prowadzi mgr Paweł Zajkowski.
Opuszczający szkołę Goście zostali serdecznie zaproszeni na kolejną edycję konkursu w 2016 roku.