Dnia 16 września wybrani uczniowie klasy II i III naszego Liceum uczestniczyli w warsztatach z analizy plakatu filmowego organizowanych przez Filmotekę Szkolną w ramach 40. Festiwalu Filmowego. W pierwszej części  wysłuchali wykładu na temat przedstawicieli Polskiej szkoły plakatu lat pięćdziesiątych XX wieku i zapoznawali się z pracami wybitnych polskich artystów-plakacistów. Analizie zostały poddane plakaty Wojciecha Fangora, Andrzeja Wróblewskiego, Jana Lenicy, Franciszka Starowieyskiego, Henryka Tomaszewskiego. Druga część warsztatów to samodzielna analiza wybranego plakatu. Młodzież miała za zadanie obejrzeć przed zajęciami film pt.”Lawa” w reżyserii Tadeusza Konwickiego, aby podczas warsztatów poddać analizie plakat autorstwa Jana Lenicy, promujący wspomniany film. Uczniowie mieli również okazję wyrazić własną opinię na temat roboczych wersji plakatów do filmu „Bogowie” i „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Zajęcia były bardzo ciekawe, a wiedza i umiejętności na nich zdobyte, na pewno pomogą w dobrym przygotowaniu się do matury z języka polskiego.