W czwartek, 24 września 2015 roku, uczniowie gimnazjum przystąpili do etapu testowego zawodów pierwszego stopnia XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum.  Finaliści i laureaci OMG są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego z matematyki a do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej są przyjmowani niezależnie od kryteriów rekrutacji.
Wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach życzymy sukcesu!
ZOBACZ ZDJĘCIA