W dniu 30 marca 2015 r. została przeprowadzona ogólnopolska olimpiada wiedzy o Janie Pawle II – Olimpus. Na poziomie gimnazjum w Polsce wzięło udział 3673 uczniów, w tym 60 z naszej szkoły. Ranking uzyskanej punktacji (max 240 pkt) potwierdził, że uczniowie Gimnazjum Katolickiego zajęli od 9 do 46 miejsca, zdobywając 6 dyplomów laureata: Paulina Żelewska (224), Małgorzata Dettlaff (220), Agata Szymczak (218), Błażej Kerlin (216), Bartosz Podgórski (216), Magdalena Chylewska (214) oraz 54 dyplomy uznania za uzyskanie bardzo wysokiej punktacji z wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II.
Serdecznie gratulujemy !!!