Seneka powiedział: „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie – żaden wiatr nie jest dobry” a wśród doradców personalnych znane jest powiedzenie: „Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej”, co zwraca uwagę na to jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.
Zanim więc młodzież przystąpi do poszukiwania pracy, warto by się zastanowiła, co chciałaby w życiu robić oraz jakie posiada umiejętności, zdolności, kwalifikacje i cechy osobowościowe. Takie możliwości stwarzają profesjonalne warsztaty, które uzmysłowią młodzieży, że powinna świadomie planować własny rozwój i doskonalić swoje umiejętności.
W ramach umowy zawartej w ubiegłym roku między Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II i Fundacją Gospodarczą w Gdyni ruszyła kolejna edycja warsztatów dla młodzieży z naszej szkoły. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów, projektu, który wpisuje się w program gdyńskiego samorządu – Przedsiębiorcza Gdynia .
30 kwietnia 2015 roku kolejna grupa tym razem medyczna z kl. II KLO uczestniczyła w ciekawych zajęciach warsztatowych z aktywizacji zawodowej dla młodzieży, które prowadziła specjalistka z doradztwa zawodowego p. Nina Wójcicka. Nowatorskie metody, atrakcyjne ćwiczenia oraz testy pozwoliły na wnikliwą diagnozę istotnych obszarów samowiedzy. Uczniowie z pewnością skorzystali z profesjonalnych zajęć, a swoją wiedzę pogłębią na indywidualnych konsultacjach psychologicznych w szkole, które rozpoczną się już 12 maja i będą trwały do 3 czerwca 2015 roku.
Prowadząca zajęcia podziękowała młodzieży za właściwą postawę, twórcze myślenie i zaangażowanie podczas ćwiczeń oraz wzorową dyscyplinę.
ZOBACZ ZDJĘCIA