17 kwietnia uczniowie liceum uczestniczyli w warsztatach filozoficznych na Uniwersytecie Gdańskim. Temat debaty głównej: Transhumanizm – szanse i zagrożenia. Tematy warsztatów: Co filozof może powiedzieć o istnieniu Boga? Eksperyment myślowy w filozofii. Filozofowanie, dążenie do prawdy a wolność i autentyczność. Gratuluję wszystkim podjęcia refleksji nad tak ważnymi zagadnieniami, szczególne uznanie dla podejmujących głos w debacie.