30 marca uczniowie klas I B i II B liceum uczestniczyli w zajęciach z okazji dnia otwartego Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych wykładów („Chemia miłości” i „Od alchemii do chemii”), wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych i demonstracjach efektownych doświadczeń, między innymi z wykorzystaniem ciekłego azotu. Podczas zwiedzania budynku Wydziału poznaliśmy specyfikę pracy w różnych laboratoriach: chemii fizycznej, ekotoksykologii i analizy środowiska, chemii bioorganicznej i innych. Na zakończenie odbył się pokaz interesujących doświadczeń Pana doktora Tomasza Plucińskiego.
ZOBACZ ZDJĘCIA