Uczniowie klasy II liceum wzięli udział w warsztatach z zakresu bioetyki zatytułowanych „Nauki biomedyczne a etyka – moralne konsekwencje rewolucji terapeutycznej”.  Zajęcia praktyczne poprzedzone zostały wykładem, ilustrowanym prezentacją multimedialną. Młodzież została zapoznana z przedmiotem badań tej stosunkowo młodej dziedziny wiedzy, jaką jest bioetyka.  Następnie uczniowie wzięli udział w grze dydaktycznej, podczas której mieli okazję dyskutować na temat moralnych konsekwencji opracowywania i wdrażania nowych leków przez koncerny farmaceutyczne.