W sobotę 7 marca 2015 roku w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Profilaktycznego „Samotność – cicha lokatorka życia”.Patronat nad konkursem objął Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Gdańska.W konkursie uczestniczyło czterdzieścioro uczniów z trzynastu szkół województwa pomorskiego. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice z klasy Ic Sara Stasiak i Weronika Voss. Zadaniem uczniów było wykonanie różnych zadań plastycznych, literackich oraz teatralnych zgodnych z tematem konkursu. Młodzież pracowała w zespołach dwuosobowych.
Zajęcia wysokiego II miejsca potwierdza fakt,że dziewczyny stanęły na wysokości zadania,udowodniły,że umieją radzić sobie z własną samotnością,a tym samym przyczyniają się do propagowania postaw altruistycznych.
Gratulacje!!!
Mariola Błaszczuk