KSP - wiadomości (I-III)

Klasy edukacji wczesnoszkolnej brały udział w warsztatach tworzenia swoich własnych…trampek!

Dzieci malowały kaszubskie wzory na białych trampkach, które teraz pięknie prezentują się na nogach naszych najmłodszych!