AktualnościKSP wczesnoszkolne 2022/2023

05.05 uczniowie edukacji wczesnoszkolnej udali się na wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej w Gwowinie.

Poznawaliśmy życie na wsi i jej mieszkańców-kozy, owce, króliki oraz różne ptaki.

Mieliśmy też czas na zabawę na świeżym powietrzu oraz wzięliśmy udział w warsztatach tworzenia zakładek z ziół.