10 marca w Akwarium Gdyńskim uczniowie klas IIB i IIIB liceum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych „Chemia wody”. Poprzedzone krótkim, wprowadzającym wykładem ćwiczenia polegały na badaniu najważniejszych parametrów wody. Zapoznaliśmy się z praktycznym wykorzystaniem kilku metod analitycznych, służących do oznaczania zawartości jonów, zasolenia ogólnego, pH czy twardości badanych wód.
ZOBACZ ZDJĘCIA