Dnia 9 marca 2015 roku został przeprowadzony ustny egzamin maturalny z religii (próbny ustny egzamin maturalny z języka polskiego) dla klas III  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Zakres tematyczny obejmował program nauczania religii w liceum i naukę św. Jana Pawła II skierowaną do młodych. Wyniki potwierdziły uzyskaną wiedzę i określiły, co należy jeszcze uzupełnić w tej dziedzinie.
Życzymy dalszych sukcesów dla Maturzystów!