Liceum - wiadomości

We wtorek 28 marca br. młodzież naszego liceum miała możliwość spotkania i porozmawiania w miłej atmosferze o zainteresowaniach i pasjach. Kasia z klasy 3. zaprezentowała swoje najnowsze prace malarskie. Również Martyna z klasy 1. przedstawiła niezwykle barwne dzieła własnego autorstwa. Pan Marcin Kubacki, absolwent Gimnazjum i Liceum Katolickiego a obecnie nauczyciel zaznajamiający młodzież z drukarką 3D, wyświetlił kilka filmów krótkometrażowych, będących owocem działalności uczniów Katolika, kiedy jeszcze on sam uczęszczał na lekcje do naszej szkoły. Opowiedział o ciekawym procesie powstawania filmów oraz zachęcił zebranych do podjęcia prób w tej dziedzinie sztuki. Brakowało nam pięknych dźwięków skrzypiec pani Marty Jezierskiej, którą serdecznie pozdrawiamy i liczymy na spotkanie w przyszłym miesiącu.