W nocy z 13 na 14 marca obchodzimy Dzień Liczby Pi. W formacie amerykańskim datę tę zapisuje się jako 3/14/15, zatem w tym roku tworzy ona układ aż 5 pierwszych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. Z tej okazji na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się wiele imprez matematycznych przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców naszego województwa. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie
https://mat.ug.edu.pl/rm2015/?c=noc_matematyki