KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)

W poniedziałek, 13.02.2023 r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach na temat profilaktyki zagrożeń. Spotkanie prowadzili funkcjonariusze: sierż. p. Dagmara Hirsz oraz dzielnicowy mł.asp. p. Adam Karpiński z Komisariatu Policji w Gdyni Oksywiu.
Główny cel jaki przyświecał tym spotkaniom to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach.
Spotkania w klasach propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, stosowania agresji i przemocy wobec innych, udziału w niebezpiecznych zabawach, sięgania po środki uzależniające, dopalacze. Prowadzący poruszyli także tematykę wagarów, niszczenia mienia, czy też znieważenia rówieśników. Rozmawiali o cyberbezpieczeństwie, uwrażliwiali na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach społecznościowych.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali prowadzącym interesujące pytania.