Katolickie Liceum OgólnokształcąceKSP - wiadomości

W sobotę 31 grudnia br. zmarł papież senior Benedykt XVI. Był 265. Następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

W niedzielę, 1 stycznia 2023 r., w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 13.00 z udziałem Księży Biskupów będzie celebrowana Msza św. w intencji śp. Benedykta XVI. Będzie to modlitwa dziękczynna za pontyfikat i błagalna o Boże miłosierdzie i łaskę nieba.

Ponadto Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański prosi:

  • aby we wszystkich parafiach archidiecezji, w przeddzień uroczystości pogrzebowych śp. Papieża Seniora, czyli w środę 4 stycznia 2023 r., wieczorne Msze św. były sprawowane w intencji śp. Benedykta XVI z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (n. 15-17, Mszał rzymski, s. 221’-223’). Antyfony należy zaczerpnąć z formularza Za zmarłych, oraz zastosować Prefację o zmarłych (n. 86-90). Liturgię należy sprawować w szatach koloru fioletowego.
  • aby w dzień samego pogrzebu, tj. w czwartek 5 stycznia 2023 r., we wszystkich kościołach archidiecezji biły o godz. 9.30 przez trzy minuty dzwony w łączności z rozpoczynającą się liturgią żałobną w Rzymie.
  • aby codziennie do dnia pogrzebu była odmawiana następująca modlitwa:
    Wszechmogący i wierny Boże, Ty sprawiedliwie nagradzasz robotników Twojej winnicy, Ty ustanowiłeś następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Twojego sługę, naszego papieża emeryta Benedykta, spraw, aby w wieczności radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których wiernym szafarzem był na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.