AktualnościKSP - wiadomościKSP - wiadomości (IV - VIII)

W czwartek, 15.12.2022 r., uczniowie klas 4 naszej szkoły podstawowej, uczestniczyli
w warsztatach psychologicznych z zakresu profilaktyki przemocy. Spotkali się z Panią Renatą
Czerwińską, psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.
Pani psycholog uświadomiła uczniom czym jest przemoc oraz w jaki sposób ona się
przejawia. Prowadząca podała, że nie tylko bójki wśród rówieśników są formą przemocy, ale
też kopanie, popychanie czy niszczenie przedmiotów. Z kolei przezywanie, wyśmiewanie,
obgadywanie czy poniżanie to przemoc słowna. Młodzi ludzie często nie są świadomi tego, że
wrogie gesty oraz izolowanie rówieśnika to również przejaw przemocy. Celem spotkania było
uświadomienie uczniom co czują osoby pokrzywdzone, jak dużą rolę odgrywają świadkowie
przemocy oraz jak ważna jest ich reakcja na pojawiającą się przemoc rówieśniczą. Uczniowie
z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, chętnie zadawali i odpowiadali na pytania.