KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla najzdolniejszych uczniów zostały wręczone podczas uroczystej gali 12 grudnia 2022 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W uroczystości wzięli również udział rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów lokalnych, środowiska akademickiego oraz pracodawców.

W tym roku z rąk prowadzącego galę stypendialną wicemarszałka województwa pomorskiego Pana Józef Sarnowskiego stypendium odebrało 889 najzdolniejszych uczniów z naszego regionu. Wśród docenionych znalazło się dwoje przedstawicieli naszej szkoły: Marysia Pańczyk (kl. IV MH LO) oraz Konrad Martuszewski (kl. Va SP). Marysia i Konrad są doskonałym dowodem na to, że można połączyć wypełnianie codziennych obowiązków szkolnych z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Serdecznie im gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów i wyróżnień.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Stypendia przyznawane są ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Otrzymują je laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad, jak również uczniowie wykazujący się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu konkretnych przedmiotów.

  • Stypendia dla finalistów lub laureatów konkursu i olimpiady przedmiotowej – finansowane są ze środków budżetu województwa pomorskiego. W tym roku przyznano 50 jednorazowych stypendiów po 2,6 tys. zł.
  • Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości – przyznawane są w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym roku są to 434 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy (łącznie 3 tys. zł).
  • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z przedmiotów zawodowych – przyznawane są w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym roku jest to 405 stypendiów po 250 zł wypłacanych przez 10 miesięcy (łącznie 2,5 tys. zł).

Łącznie we wszystkich trzech kategoriach za rok szkolny 2021/2022 przyznano 889 stypendiów o łącznej wartości 2,44 mln zł.