KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

We wtorek 13 grudnia podczas szkolnej modlitwy pamiętaliśmy o 41 rocznicy wprowadzenia w kraju stanu wojennego.

W wyniku masowych strajków w sierpniu 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ, który szybko przekształcił się w ruch społeczny liczący blisko 10 milionów członków. Istnienie takiej organizacji, niezależnej od jedynej rządzącej partii godziło w same fundamenty ustroju socjalistycznego narzuconego nam przez Związek Radziecki.

13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny na całym obszarze Polski. Zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym związku zawodowego Solidarność, zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych oraz zwoływania wszelkiego rodzaju zgromadzeń i manifestacji. Przerwana została nauka w szkołach i na wyższych uczelniach.
14 grudnia rozpoczęły się strajki okupacyjne w wielu zakładach pracy, w niemal wszystkich kopalniach, hutach i portach. Już w nocy wojsko i ZOMO, używając czołgów i gazów bojowych, rozpoczęły pacyfikację niektórych strajkujących zakładów. Oddziały ZOMO 16 grudnia dokonały ataku na strajkującą Kopalnię „Wujek” w Katowicach. Od kul milicji zginęło 9 górników.
W Boże Narodzenie w kazaniu na placu Św. Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II zwracając się do Polaków powiedział. Zwracam się do Was wszyscy Polacy tu zgromadzeni i w Ojczyźnie naszej, na świecie. Zwracam się do was reprezentanci Solidarności. Życzenia przekazuję dla tych którzy cierpią oderwani od rodziny. Zwracam się do was i mówię – Podnieś rękę Boże dziecię, błogosław… Wskaż drogę do lepszej Ojczyzny w pokoju, sprawiedliwości, wolności.
Życzenia te ziściły się już po ośmiu latach – nikt chyba w ciemnym czasie stanu wojennego nie przeczuwał, że panująca wówczas ustrój tak szybko się rozpadnie. Pomódlmy się za tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, a także o pokój i jedność w naszym kraju.
Ojcze nasz…