Liceum - wiadomości

W czwartek, 8 grudnia, w ramach obchodów 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz 52. rocznicy wydarzeń grudniowych, odbyła się w liceum debata oksfordzka na temat: Powstanie warszawskie było wzorem dla starań o wolność Polaków w XX w. W debacie uczestniczyły drużyny złożone z uczniów klas IV, funkcję marszałka debaty pełniła Maja Pichlak. Publiczność – a zarazem jury – stanowili uczniowie grup humanistycznych ze wszystkich klas liceum. Dyskusja wzbudziła znaczne zainteresowanie słuchaczy i zachęciła do organizowania kolejnych debat w tej formule.