AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceKSP - wiadomości (IV - VIII)KSP wczesnoszkolneKSP wczesnoszkolne 2022/2023Z życia szkoły 2022/2023

Wtorek 18 października 2022 r. to dzień, w którym świętowaliśmy 30. urodziny Szkoły. W wydarzeniu wziął udział ks. Arcybiskup dr Tadeusz Wojda, Metropolita Gdański, który przewodniczył uroczystej mszy świętej. Podczas mszy św. odbyło się ślubowanie uczniów pierwszych klas liceum i szkoły podstawowej.

W drugiej części uroczystości odbyło się pasowanie na ucznia dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej. Następnie poinformowano zgromadzonych o odznaczeniach i nagrodach przyznanych pracownikom Szkoły przez prezydenta RP, Ministra Edukacji i Nauki oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. Ks. dr Sławomir Decowski, reprezentujący Organ Prowadzący Szkołę, wręczył ks. Arcybiskupowi prestiżową nagrodę Katolik 2022.

Uroczystość 30-lecia Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni zbiegła się z 25. rocznicą objęcia stanowiska dyrektora Szkoły przez ks. prof. dra hab. Wojciecha Cichosza. Jubilat otrzymał Nagrodę Organu Prowadzącego oraz prezent – niespodziankę od wspólnoty szkoły. Uhonorowano również innych pracowników, którzy otrzymali Nagrody Organu Prowadzącego i Nagrody Dyrektora Szkoły.

Życzenia dyrekcji i pracownikom Szkoły złożyli przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Całość uświetniły swoimi występami młodzież szkolnego zespołu muzycznego, uczniowie liceum prezentujący program artystyczny oraz dzieci uczęszczające na zajęcia języka kaszubskiego.