AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceKonkursy, olimpiady i turniejeKSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaOgłoszenia dla rodzicówOgłoszenia dla uczniówOlimpiady i konkursyZdolni z Pomorza

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.
Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
2) uczniów szkół ponadpodstawowych.
Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” obejmuje takie przedmioty, jak: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka oraz przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.
Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 26-28.10.2022 r.
Regulamin i harmonogram konkursu są dostępne na stronie:
https://zdolnizpomorza.pl/index.php/pomorska-liga-zadaniowa/775-zapraszamy-do-udzialu-w-pomorskiej-lidze-zadaniowej-zdolni-z-pomorza-w-roku-szkolnym-2022-2023
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zawodach, proszeni są o zgłaszanie tego faktu przez Librus, tj. wysyłanie wiadomości w terminie do 13 października, do szkolnego koordynatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej – Anity Cwaliny. Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko, klasę, wybrany przedmiot (lub przedmioty).