„Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” – warsztaty dla klasy I ABC liceum

                 W tym tygodniu naszą szkołę odwiedzili reprezentanci projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”, zorganizowanego przez Klub Jagielloński oraz fundację PKO. Podczas trzydniowych warsztatów wprowadzili oni klasę I ABC liceum w świat polityki poprzez szereg przeprowadzonych gier i projektów. Mimo, iż dla wielu temat ten wydawać by się mógł nieciekawy, przedstawiony został w tak ciekawy sposób, że cała grupa bardzo żywo zaangażowała się w ów projekt.
Pierwszego dnia, po zapoznaniu klasy z ogólnymi celami projektu, przeprowadzono symulację o nazwie „Parlament 2.0”. Najpierw podzielono uczniów na partie polityczne. Następnie, według zasad gry, partia z największą liczbą mandatów na początku rozgrywki mogła powołać Premiera wraz z Radą Ministrów, po czym uchwalano ustawę budżetową do zrealizowania podczas pierwszej kadencji Rządu. Podczas gry występowały zdarzenia losowe, przy czym duże znaczenie miały prywatne media, również prowadzone przez troje wybranych uczniów. Kiedy kadencja się kończyła, na podstawie sondaży rozdawano nowe mandaty i gra zaczynała się od początku. Gra bardzo wciągnęła całą klasę, przez co dochodziło do debat, nawet bardzo burzliwych.
Dzień drugi był poświęcony samorządowi lokalnemu. Tym razem uczniowie wcielili się w Radnych miejskich. Podzielono ich na dwie grupy w celu ułatwienia przebiegu gry. Każdy spośród nich mógł zgłosić się na urząd prezydenta. Jednakże należało wtedy pogrupować się na sztaby wyborcze i przedstawić plan działania kandydata na daną kadencję. Ostatecznie wygrywał ten z pretendentów, który zyskał poparcie największej liczby radnych podczas tajnego głosowania. Symulacja ta przebiegła bardzo pomyślnie – obu grupom udało się wprowadzić w swoich miastach duże zmiany na lepsze – zwiększono miejskie przychody i odciążono je z części zaciągniętych wcześniej kredytów.
Chociaż przebieg zajęć dnia trzeciego wciąż pozostaje dla nas zagadką, nastroje uczniów są bardzo optymistyczne. Jedna z uczennic twierdzi, że pierwszego dnia, debaty doprowadziły to naprawdę gorących i męczących dyskusji, za to drugiego mogliśmy przyjrzeć się wydatkom i problemom z jakimi zmaga się miasto, oraz nauczyć się odpowiednio dysponować danymi środkami, co – jak twierdzi – bardzo się jej podobało. Pozwoliłem sobie przeprowadzić rozmowy z jeszcze kilkoma osobami. Ich zdania są podobne, do poprzedniej opinii. Jeden z kolegów, powiedział: „Uczestnictwo w warsztatach pt. „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” to bardzo ciekawe przeżycie. Pogłębiają one wiedzę na temat obywatelskości, dają możliwość prawie że realnej przemiany w polityków różnych szczebli. Pokazują, że warto interesować się sprawami swojej społeczności, zarówno tej mniejszej, jak i ogólnopaństwowej. Warsztaty te są również okazją do sprawdzenia umiejętności pracy w grupie oraz pokazują, że taka bardzo przydaje się w życiu”, a zdaniem koleżanki „Zajęcia te są bardzo uczące. Dowiedziałam się na nich więcej o polityce, niż kiedykolwiek wcześniej”.
Uczniowie bardzo wiele zyskali dzięki ich wprowadzeniu i mamy nadzieję na więcej inicjatyw tego rodzaju.