AktualnościBiologiaKatolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiZ życia szkoły 2022/2023

W poniedziałek 19 września br. uczniowie z grup biomedycznych z klas 1 PMH i 3 MH oraz członek Koła Pasjonatów Biologii z 2 PMH brali udział na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed w Gdańsku w projekcie Biotech Week (wykład i laboratoria).

Po wykładzie z zakresu wprowadzenia do wirusologii mogli w laboratoriach samodzielnie przygotować i oglądać pod mikroskopem preparaty mikrobiologiczne. Barwienie preparatów przeprowadzono zarówno metoda prostą (błękitem metylowym) jak i złożoną (barwienie Grama).

Warsztaty biochemizcne związane były z oczyszczaniem białka zielonej fluorescencji GFP (Green Fluorescence Protein). Białko  GFP pochodzi ono z meduzy Aequorea victoria i odpowiada za zmianę koloru jej bioluminescencji z niebieskiego na zielony. Jest to dla białka unikalna właściwość, dzięki czemu obecnie GFP wykorzystuje się jako narzędzie badawcze w biochemii i biologii molekularnej na wiele sposobów. Jest ono na tyle ważne, że w 2008 r. przyznano za jego odkrycie, sklonowanie i uzyskanie szeregu jego wariantów, nagrodę Nobla!

Oczyszczanie białek jest jednym z najważniejszych etapów pracy biotechnologia – tak w pracy badawczej, jak i w praktyce przemysłowej. Organizmy żywe składają się z ogromnej liczby rodzajów białek – są to białka enzymatyczne, regulatorowe, strukturalne, receptorowe i wiele, wiele innych. Szacuje się że proteom (zbiór białek) człowieka liczy sobie prawie 20 000 różnych rodzajów! Aby zbadać właściwości, mechanizm działania, strukturę interesującego nas białka, biochemik musi najpierw otrzymać preparat, w którym obecne będzie jedynie badane białko.

Dla celów tych zajęć laboratoryjnych produkcję białka GFP indukowano przy pomocy IPTG (izopropylotiogalaktozydu), analogu laktozy, który aktywuje promotor laktozowy. Na skutek aktywacji tego promotora, komórka przeprowadza transkrypcję genu gfp i w konsekwencji translacji mRNA, syntezę białka GFP na rybosomach. Następnie poddano lizie hodowane bakterie i ultrawirowaniu. W celu uzyskania czystego preparatu białka GFP, uczniowie rozdzielali mieszaninę na różne frakcje (czyli „pod-mieszaniny” o różnym składzie) i wybierali konsekwentnie te frakcje, które wykazywały zieloną fluorescencję). Innymi słowy, w kolejnych krokach usuwali różne składniki, które zanieczyszczały preparat GFP, aż do uzyskania czystego preparatu.