27 września 2021 r. w naszym Liceum odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory SU poprzedziła kampania, podczas której kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, gdzie umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą, decyzją uczniów Przewodniczącym SU został Mateusz Marczak (kl. III P), a jego zastępcą – Jakub Stachowski (kl. III P).

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.