AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceZ życia szkoły 2021/2022

W dniach 11-13 kwietnia uczestniczyliśmy w rekolekcjach kerygmatycznych wygłoszonych przez ks. Roberta Jahnsa, proboszcza parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Leźnie, który wraz ze wspólnotą młodzieżową przez 3 dni poprzez scenki, krótkie fragmenty filmów oraz świadectwa przybliżał nam tematy Bożej miłości, grzechu czy kwestii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Różnorodność dobranych form zaowocowała zaangażowaniem uczestników i przyswojeniem sobie prezentowanych treści. W trakcie „głoszeń” i prezentacji mogliśmy odpowiadać na zadawane pytania czy nawet aktywnie włączyć się do odgrywanych scenek. Drugiego dnia mieliśmy możliwość poznania swoich wykroczeń przeciwko miłości Pana Boga i bliźniego w przygotowanym i poruszającym rachunku sumienia, by móc następnie skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Trzeciego dnia na zakończenie rekolekcji uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Starania animatorów ze wspólnoty z Leźna pozwoliły na bliższe poznanie wiary. Z pewnością staną się one dla nas owocne w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Można zaryzykować stwierdzenie, że ten czas przygotowania do świąt wielkanocnych był krokiem w stronę większej zażyłości z Panem Bogiem.

Mateusz Ciechanowicz (3P)
Wiktoria Drezno (3P)