AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2021/2022

W dniu 29 kwietnia społeczność szkolna pożegnała 2 klasy maturalne, klasę 3A oraz 3BC. Były to ostatnie klasy liceum trzyletniego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, następnie na sali gimnastycznej, po odśpiewaniu hymnu państwowego i przemówieniach Dyrekcji, wychowawców, przedstawicieli rodziców i uczniów, abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, które uprawniają ich do przystąpienia do egzaminów maturalnych.
Uroczyste zakończenie roku przebiegało w przyjaznej i pogodnej atmosferze, także dzięki klasom trzecim liceum czteroletniego, którzy przygotowali występ artystyczny, pod okiem swoich wychowawców.
Naszym drogim abiturientom życzymy powodzenia na wszystkich egzaminach maturalnych!

ZOBACZ ZDJĘCIA