AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceZ życia szkoły 2021/2022

27 kwietnia klasy 2 liceum udały się na jednodniową wycieczkę na ziemię chełmińską. Podczas wyprawy zwiedziliśmy Chełmno i Grudziądz. Dzięki lokalnym przewodnikom zobaczyliśmy m.in.: ratusz chełmiński, zbudowany w latach 1567-1572, należący do najpiękniejszych zabytków renesansu w Polsce, monumentalny, trzynawowy kościół gotycki pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1280-1320 z bogatym wystrojem wnętrz. Rynek z zabytkowymi kamieniczkami i spichlerzami, domy z XVII i XIX wieku, zachowane mury obronne z 17 basztami i gotycką bramą. Następnie udaliśmy się do Grudziądza, gdzie zwiedziliśmy: Stare Miasto, mury miejskie z XIV/XV wieku (m.in. Brama Wodna), zespół 26 spichlerzy z XII-XVII wieku, Góra Zamkowa z pozostałościami zamku krzyżackiego, Fara z XIII w., Barokowy Kościół Jezuicki. Klasztor Benedyktynek – przepiękny, barokowy budynek z XVIII w. będący furtą zakonu benedyktynek. Urzekająca jest zwłaszcza fasada od ul. Klasztornej, w której znajdują się rzeźby ośmiu świętych zakonników i zakonnic benedyktyńskich.

ZOBACZ ZDJĘCIA