AktualnościZ życia szkoły 2021/2022

W czwartek, 07.04.2022 r., uczniowie klasy 4a, 5a oraz 6a naszej szkoły podstawowej, uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. Spotkali się z Panią sierż. szt. Magdaleną Heyke z Komisariatu Policji w Gdyni Oksywiu.
Pani policjantka uświadomiła uczniom czym jest przemoc i w jaki sposób ona się przejawia. Podczas spotkania przytaczała negatywne zachowania młodych ludzi oraz jakie konsekwencje zostały wobec nich wyciągnięte. Prowadząca podała, że nie tylko bicie się wśród rówieśników jest formą przemocy, ale też kopanie, popychanie czy niszczenie rzeczy. Z kolei przezywanie, wyśmiewanie, obgadywanie czy poniżanie to przemoc słowna. Młodzi ludzie często nie są świadomi tego, że wrogie gesty oraz izolowanie rówieśnika to również przejaw przemocy. Celem spotkania było również uświadomienie uczniom zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nabycie umiejętności właściwego reagowania w przypadku zagrożenia cyberprzemocą. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy: nękanie, zastraszanie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Prowadząca spotkanie podkreśliła, że cyberprzemoc jest przestępstwem.
Pani policjantka przytoczyła kilka aspektów prawnych, dzięki którym policja może eliminować tego typu zachowania. Znajomość konsekwencji prawnych czynów zabronionych, pozwoliło dzieciom zrozumieć skalę i powagę problemu. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, chętnie zadawali i odpowiadali na pytania.