W dniach 25.01.2015 r. – 31.01.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Kolonijnym w Warzenku koło Gdańska odbył się II Polygon Matematyczny. Polygon jest obozem matematycznym przygotowywanym specjalnie dla miłośników tej dziedziny nauki, zarówno dla startujących lub planujących startować w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów lub Olimpiadzie Matematycznej, jak też dla osób, które po prostu chcą wiedzieć i rozumieć więcej. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów: Julia Roszkowska (III c), Maria Horodecka (II d), Anna Butowska (II d), Jan Horodecki (I ABC), Bartłomiej Truszkowski (I  ABC), Piotr Tryzna (I ABC).
W ramach Polygonu odbyły się:

  • wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki, prowadzone przez uznanych matematyków i dydaktyków matematyki – w podziale na grupy według poziomu zaawansowania uczestnika,
  • spotkania z członkami komisji konkursowej;
  • gry i turnieje (logiczne i matematyczne),
  • różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne i sportowe.

Zajęcia merytoryczne były prowadzone przez wykładowców z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, zaproszonych gości oraz przez członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Gdańsku.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły biorący udział w obozie wrócili z niego zadowoleni, a czas przeznaczony na taki nietypowy sposób nauki uważają za wartościowy. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie możliwość wyjazdu na kolejne Polygony Matematyczne.