AktualnościZ życia szkoły 2021/2022

Dnia 1 kwietnia 2022 roku, Wspólnota Szkoły uczestniczyła w mszach świętych pierszopiątkowych dla Szkoły Podstawowej i Liceum. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Profesor Wojciech Cichosz, który nawiązał do pokoju i odpowiedzialności za wspólnotę i każdego człowieka. Drugim przesłaniem Eucharystii było uczczenie 17. rocznicy przejścia do domu Ojca, Świętego Jana Pawła II. Młodzież naszej Szkoły przygotowała komentarze do liturgii i wspomnienie o dniu śmierci Papieża oraz złożyła kwiaty pod popiersiem św. Jana Pawła II, Patrona Szkoły.

„Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku” – to słowa Jana Pawła II z jego trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r.

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

ZOBACZ ZDJĘCIA