AktualnościBiologiaKatolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiZ życia szkoły 2021/2022Z życia szkoły 2022/2023

W dniu 22 lutego br. , na zaproszenie Pani Dziekan Prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik, wicedyrektor KLO mgr inż. Leszek Ciesielski wziął udział w kolejnym spotkaniu Rady Konsultacyjnej Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, tym razem w ramach walnego dorocznego spotkania Dziekana Wydziału z Pracownikami.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy. Pani Dziekan posumowała ewaluację Wydziału i przedstawiła dorobek naukowy, w tym zakres uzyskanych akredytacji. Dorobek naukowy, wyrażony ilością i jakością publikacji  (najwyższy IF w minionym okresie wynosił 22), uzyskanych patentów oraz grantów jest imponujący. Zwracając się do rady konsultacyjnej Pani Dziekan podziękował, że może liczyć na wsparcie członków i współpracę. Przedstawiła również na forum wszystkich pracowników Wydziału (bezpośrednio kilkudziesięciu uczestników oraz 123 on-line)  skład rady i omówiła wyzwania i oczekiwania na kolejny okres.

Dla nas udział Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni w tym gremium, pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskie,  to nie tylko dowód uznania rangi Szkoły w środowisku, ale też możliwość realnej współpracy w zakresie dydaktycznym, w tym możliwość organizacji we współpracy wykładów i laboratoriów dla uczniów oraz realizacji indywidualnych projektów badawczych w ramach zainteresowań i prac na olimpiadę.