AktualnościBiologiaCo robimy?Koło pasjonatów biologiiKonkursy, olimpiady i turniejeLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościŚcieżka bio-medycznaWspółpraca z uczelniamiZ życia szkoły 2021/2022Z życia szkoły 2022/2023

Z satysfakcją informujemy, że nasza uczennica, a zarazem zawodniczka etapu okręgowego olimpiady biologicznej w br. szkolnym, Paulina Gruszczyńska została zakwalifikowana do udziału w wznowionej stacjonarnej inicjatywie wspierania szczególnie uzdolnionej młodzieży województwa pomorskiego jakim jest projekt „koła olimpijskie”

Projekty realizowany jest przez naukowców UG w ramach poddziałania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jako projekt  „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”. Uniwersytet Gdański prowadzi rekrutację na następujące kółka olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:
Kółko olimpijskie z matematyki – poziom ponadpodstawowy

Kółko olimpijskie z fizyki – poziom ponadpodstawowy

Kółko olimpijskie z biologii – poziom ponadpodstawowy

Kółko olimpijskie z chemii – poziom ponadpodstawowy

Kółko olimpijskie z języka polskiego – poziom ponadpodstawowy

Oraz szkół podstawowych w zakresie:
Kółko olimpijskie z matematyki – poziom podstawowy

Kółko olimpijskie z chemii – poziom podstawowy

Kółka olimpijskie to zajęcia prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie, wybitnych naukowców, w tym profesorów, obejmujące specjalistyczne treści związane z olimpiadami, wykraczające daleko poza podstawę programową. Ich celem jest przygotowania wybitnie uzdolnionych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w dziedzinach, w których organizowane są na danym etapie edukacyjnym olimpiady.

Paulina w ramach koła olimpijskiego z biologii będzie uczestniczyć na zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim wg harmonogramu:

  • 18 listopada – dr hab. prof. UG Anna Aksmann – Praca olimpijska z zakresu fizjologii roślin 
  • 2 grudnia – dr hab. Piotr Rutkowski – Inwentaryzacja jako temat pracy olimpijskiej
  • 13 grudnia – dr Elżbieta Sontag – Badania zwierząt bezkręgowych tematem pracy olimpijskiej
  • 13 stycznia – dr hab. prof. UG Beata Furmanek-Blaszk – Praca olimpijska z zakresu mikrobiologii
  • 27 stycznia – dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz – Statystyka w pracach olimpijskich.

Udział w zajęciach akademickich to nie tylko inwestycja merytoryczna w swoje kompetencje, ale również osobisty sukces! Konkurencja była duża i ostatecznie zakwalifikowali się do ograniczonej grupy laboratoryjnej tylko najlepsi z województwa o uznanym dorobku.

GRATULUJEMY !!!