AktualnościBiologiaBrak kategoriiKonferencjeLiceum - wiadomościLiceum - Współpraca z uczelniami wyższymiWspółpraca z uczelniamiZ życia szkołyZ życia szkoły 2021/2022Z życia szkoły 2022/2023

W miniony wtorek, tj . 26 października br. na zaproszenie Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik, reprezentując naszą społeczność, uczestniczył w obradach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wicedyrektor KLO mgr inż. Leszek Ciesielski.

Jesteśmy wieloletnim członkiem tego gremium  w skład którego wchodzą ważne w opinii Wydziału Chemicznego PG instytucje z tzw. otoczenia społeczno-gospodarczego. Głównie Radę współtworzą dyrektorzy i właściciele firm, którzy dla absolwentów Wydziału Chemicznego PG są  potencjalnymi pracodawcami oraz którzy ze względu na specyfikę produkcji i działań innowacyjno-wdrożeniowych mogą współrealizować nowatorskie projekty (w tym grantowe)  na styku nauka – gospodarka i w efekcie rozwiązywać konkretne problemy oraz wdrażać nowatorskie rozwiązania w produkcji i technologii materiałowej.

A oto przykład takich rozwiązań:  European patent nr EP3064542, który wpisuje się w ogólnoświatową strategię walki z zaśmieceniem planety w tym mikroplastykiem. Prezentowane eko-rozwiązanie (tu sztućce jako przykład) rozkładają się nie setki czy tysiące lat, lecz zaledwie przez 3 miesiące (substratem jest biodegradowalny polimer oraz skrobia modyfikowana).

Nasz udział w spotkaniach Rady Konsultacyjnej związany jest z podejmowaniem współpracy w zakresie edukacji na najwyższym poziomie. Nie tylko część naszych absolwentów podejmuje studia na Wydziale, w tym często wygrywając konkurs PG „Wygraj Indeks”, ale mamy także możliwość wspierania nauczania w szkole zajęciami również w laboratoriach akademickich, a  dla szczególnie zainteresowanych uczniów (olimpijczyków) istnieje możliwość podejmowania indywidualnych praktyk badawczych.

 

Spotkanie robocze poprzedziło seminarium, na którym wykład pt. „Na obrzeżach fizyki i chemii – jak odkrywamy nowe materiały” wygłosił Prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej.

Profesor specjalizuje się w fizyce ciała stałego, nadprzewodnictwie wysokotemperaturowym oraz fizyce materii skondensowanej. Jego dorobek naukowy jest imponujący. Odbył staż naukowy m.in. w słynnym Los Alamos National Laboratory, a publikował m.in. w „Nature”. Dla niezorientowanych warto podkreślić, iż jest to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych ! Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor (ok. 38) spośród wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Według ISI w roku 2014 impact factor czasopisma wyniósł 41,456.

 

Po seminarium odbyły się obrady Rady Konsultacyjnej, na którym omówiono bieżące problemy i potrzeby oraz zarysowano kierunki dalszej współpracy i możliwości jej rozwoju.