Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomościZ życia szkoły 2021/2022

Grupa humansityczna z klasy 2MH uczestniczyła dziś w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Zajęcia dotyczyły tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Dzięki, trwającym ponad 90 minut, warsztatom mogliśmy poznać historię i symbolikę dzieła z przełomu gotyku i renesansu. Ciekawostką jest fakt, że Sad Ostateczny Memlinga, uznawany do niedawna za przykład późnego gotyku, obecnie określany jest przez historyków sztuki jako działo wczesnorenesansowe. Najważniejszą częścią było jednak spotkanie twarzą twarz z ogromnym tryptykiem i możliwość przyjrzenia się mu – niemal – z bliska. Obraz zrobił na nas ogromne wrażenie kolorystyką i dbałością o szczegóły.

ZOBACZ ZDJĘCIA