AktualnościKSP wczesnoszkolne 2021/2022Z życia szkoły 2021/2022

Dzięki inicjatywie Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Małgorzacie Bielang gościliśmy w naszej placówce 40-osobową delegację z Czech. Głównym celem wizyty kadry zarządzającej i nauczycieli z Pardubic była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy. Goście zainteresowani byli w szczególności strukturą organizacyjną naszego zespołu szkół funkcjonującego w ramach polskiego systemu oświaty.
Spotkanie ubarwił występ szkolnego zespołu wokalno-tanecznego – dzieci uczących się języka kaszubskiego.